CEMEX

Bazény tvoří nejen funkční, ale také estetický prvek budovy. Vhodná volba okolních ploch je důležitým aspektem. Tyto plochy musí odolávat náročným podmínkám, zaručit dekorativní vzhled i bezproblémovou funkčnost po dlouhou dobu.  Vhodným řešením jsou pohledové betony GRANISOL s vymývaným povrchem – zachovávají přírodní vzhled, jsou bezúdržbové a velmi odolné.

Přírodní vzhled


Přírodní charakter zahradních a parkových úprav je často degradován nevhodnou volbou zpevněných ploch. Granisol vytváří jednolitou, kompaktní plochu s přírodním kamínkovým povrchem. Tvarová variabilita provedení v kombinaci s jinými materiály, např. kamenem, dotváří velmi citlivě celkový estetický vzhled venkovních ploch.  


CEMEXBezúdržbovost


On se řadí mezi bezúdržbové konstrukce. Bezesparé provedení vylučuje prorůstání travinami nebo nepříjemné uvolňování výplně spár. Povrch tvořený nenasákavým kamenivem a speciální hydrofobizace cementového tmelu zamezuje znečisťování, zarůstání mechy nebo vzniku plísní.  


Odolnost a životnost


GRANISOL není výrazně závislý na přípravě podkladu. Je celoplošný a samonosný, čímž odpadá častý problém ploch okolo bazénů – sedání kusových segmentů. Konstrukci je tvořena betonovou směsí s vysokou pevností, mrazuvzdorností a odolností vůči chloridům. Totožná struktura na povrchu i v celém průřezu zaručuje stejný vzhled i po mnoha desítkách let.


CEMEXMěstské koupaliště v Sokolově


Ukázkovou referencí je městské koupaliště v Sokolově. Pro dosažení vysoké úrovně protiskluznosti si investor vybral variantu s drceným kamenivem do 8 mm. Kompletní pokládku cca 1.000 m2 zpevněných ploch okolo všech bazénů prováděla stavební divize společnosti CEMEX Cement. Rozsáhlé zkušenosti řemeslníků se odrážely ve vysoké kvalitě provedení i samotné rychlosti pokládky, kdy bylo denně realizováno 250 až 370 m2 GraniSolu.


•    Systém GRANISOL umožňuje rychlou realizaci velkých ploch.
•    Způsob provádění umožňuje jakýkoliv tvar nebo kombinaci s jinými materiály.
•    Pro realizaci jsou použity přírodu nezatěžující materiály v kategorii bio.