UHE
UHE
From left to right: Can SEBER, Recai CABUK, Ethem ERKOC, Ali AKGUN, Muzaffer SARIBAS, Cuneyit OKAN et Turgay OLCAY
UHE (Ulusal havuz Enstitüsü) – Asociace odborníků na bazény v Turecku je organizace, která vznikla 20. dubna 1995. Jejím posláním je hájit profesní zájmy asociace a informovat zúčastněné o ochraně životního prostředí před znečišťováním některými výrobky a v důsledku zvýšení turistického ruchu.

Asociace UHE zastupuje všechny odborníky na bazény a stará se o to, aby byli její členové informováni o vývoji na mezinárodním trhu bazénů a jiných událostech.

Na 9. zasedání konaném 14. března 2009 byli zvoleni noví členové Představenstva a ihned nastoupili do svých funkcí.

Novým předsedou je p. Ali AKGUN. Seznam stálých a přidružených členů nového Představenstva je následující:

Management Committee Permanent
Ali Akgün
Ethem Erkoç
Muzaffer Sarıbaş
Recai Çabuk
Cuneyit OKAN
Can Şeber
Turgay Olcay

Auditting Commission Permanent
Hasan Tahsin Dedeoğlu
Suat Gülçimen
Önder Tüzünalp

Discipline Committee Permanent
Mehmet Halit Calkı
Üzeyir Uludağ
Tarık Karaoğlu
Management Committee Associate
Mete Güney
Gökhan Yavuzer
Hasan Turhan
Fuat Akuzman
Yalçın Altay
Ahmet Uzun
Necmettin Çelebi

Auditting Commission Associate
Hakan Oskay
Hilmi Civan
Gültekin Otur

Discipline Committee Associate
Sakıp Tüzünalp
Hisar Aydoslu
Nebahat Öztürk