V těchto dnech probíhá v Praze jeden z nejvýznamnějších oborových veletrhů v ČR - Bazény, Sauny & Spa. Jako každý rok, i letos tento veletrh přinese nejen přehlídku nejnovějších výrobků a služeb firem a společností, působících na českém trhu, ale zcela určitě nabídne návštěvníkům také pohled na nové či hlavní trendy v oboru, které určují a budou určovat další vývoj v oblasti bazénů, saun i spa.

 

tendance czHlavním trendem napříč celým odvětvím je již několik let vývoj technologií a výrobků umožňujících úsporu energií a efektivní využívání zdrojů a surovin. Sem patří např. systémy vytápění využívající alternativní zdroje energie (solární panely, termální čerpadla, tepelné výměníky, kogenerační jednotky), čerpadla osazená frekvenčními měniči, u nichž je možné nastavovat počet otáček podle aktuální potřeby, moderní automatické systémy dávkování chemikálií či využívání tzv. šedých a dešťových vod při provozu bazénů a koupališť). Slibné výsledky ukazují také první pokusy o využití nano-technologií např. při úpravě bazénové vody, kdy se významným způsobem snižuje množství chemikálií a zvyšuje kvalita vody.

 

Obrovský rozmach v současné době zažívá oblast wellness, což se projevuje nejen tím, že všude u nás i ve světě rostou nové řetězy wellness hotelů, penzionů a center jako houby po dešti, ale i snahou o stále exotičtější a výjimečnější prostředí i „menu“ služeb. To samé platí pro oblast fitness. Klasickému cvičení jako je Pilates nebo jóga začínají konkurovat kombinace jako Jogalates, Piloxing, Joga balet apod. Mění se také cílové skupiny – dnes již není výjimkou nabídka wellness procedur speciálně upravených pro malé či větší děti, seniory či osoby s pohybovým postižením.

 

V oblasti bazénů se v poslední době projevuje trend, který by bylo možné stručně označit slovem bio a má podobu zvýšeného zájmu o přírodní formu bazénů – tedy nejrůznějších koupacích jezírek s přírodní úpravou vody. Tento trend pak volně navazuje na další, jímž je snaha o co nejpřirozenější a nejcitlivější integraci jednotlivých bazénů i celých komplexů do okolního prostředí, navíc s co nejmenším negativním ekologickým dopadem.  

 

V souvislosti s probíhajícím veletrhem pak nelze nezmínit trend, který se začíná projevovat právě v oblasti veletrhů, a nese se ve znamení koncentrace.  Dříve běžná praxe několika menších oborových výstav pořádaných v jedné zemi v průběhu jednoho roku (byť v různých městech) se mění ve prospěch velkých mezinárodních veletrhů, pořádaných v dvouletém (u vybraných výstav v jednoletém) cyklu, na nichž se najednou prezentuje většina významných lokálních i mezinárodních firem v oboru a které tak návštěvníkům nabízejí komplexní a ucelený pohled na daný obor.