aprV rámci cyklu vzdělávacích akcí Asociace pracovníků v regeneraci (APR), které jsou v letošním roce zaměřeny na bezpečnost, proběhla ve dnech 20. – 21. 10. 2015 v Novém Městě na Moravě konference, zaměřená na bezpečnostní aspekty provozu bazénů, aquaparků a mokrých zón wellness provozů. Aktuální téma vyvolalo velký zájem provozovatelů, jichž se v Novém Městě sešlo téměř šedesát.  


Konference byla zahájena exkurzí v právě dokončovaném bazénu Městských lázní v Novém Městě na Moravě, přednášková část pak pokračovala v penzionu Lesní zátiší ve Vojtěchově.  
V rámci přednáškového bloku zazněly z úst Miroslava Veselého, předseda představenstva APR a ředitele sportovní divize Služeb města Jihlav informace o původu, vývoji a novele normy TNV 94 0920 – 1, Mgr. Zbyněk Kovářů, soudní znalec pro bezpečnost bazénů a sportovišť, se věnoval optimalizaci návštěvního řádu vodních atrakcí ve vodních areálech, o praktickém hodnocení rizik provozu vodních areálů pak ve své přednášce hovořil Mgr. Karel Koutecký, vedoucí plaveckého bazénu a koupaliště v Sokolově.

 

APRMezi tématy nechyběla ani bezpečnost vodních areálů v legislativě - základní legislativa a normy pro bezpečnost provozu v podání Ing. Milana Šmída, technologa specialisty, přednášejícího na Vysoké škole Palestra, stejně jako problematika bezpečnosti v saunových centrech, jež si pro účastníky připravil saunový mág Pavel Hofrichter. Přednáškový blog uzavřela Ing. Mgr. Magda Uxová, Dis, asistentka na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, poradce v oblasti bezpečnostních služeb prezentací na téma bezpečnostní management jako součást managementu organizace. Pro zájemce je v sekretariátu APR k dispozici sborník přednášek.


Další akcí zaměřenou na bezpečnost je seminář věnovaný revizi normy TNV 94 0920-1:2010, který APR pořádá ve spolupráci s Asociací bazénů a saun ČR v úterý 24.11. 2015 ve Státním zdravotním ústavu v Praze 10.  Jeho programu a průběhu bude věnován samostatný článek.