Italská společnost Morilab New Srl vyvinula několik technologických postupů, které našly inovativní uplatnění v odvětví bazénů. Výsledkem těchto snah je Waterbright, zařízení pro úpravu vody, které vodu bazénu vyčistí natolik, že se jí můžete napít!

Setkali jsme se s
Marco MORI, zakladatelem a ředitelem společnosti, aby nám o těchto nových technologiích pověděl více.


Marco MORI
Marco MORI
EuroSpaPoolNews: Jaké jsou nejdůležitější etapy historie vaší firmy?

Marco MORI: Společnost Morilab New Srl byla založena před více než 25 lety. Zakladatel má více než čtyřicetileté zkušenosti v elektronice nabyté v různých oborech od průmyslového, potravinářského ke zdravotnickému, hudebnímu a sportovnímu. Tyto etapy umožnily, aby společnost Morilab New Srl dospěla k know-how, které může pomocí technických řešení širokého záběru uplatnit u vlastních výrobků.

ESPN: V čem přesně tkví technologie Waterbright?

MM: Zejména v tom, že nahradila elektrické sondy na pH a chlór optickým systémem. Waterbright je odpovědí pro uživatele, který se stará o bazén k soukromému užívání. Všichni víme, že údržba vody v bazénu není nic jednoduchého. Prodejci ji obvykle zjednodušují na občasné použití a vložení chlorové tablety do skimmerů, ověření zkouškou pH a případné opravení parametrů. Víme však, že neudržovaná voda může být i zdraví nebezpečná. Waterbright se stará o bezpečnou údržbu vody ve vašem bazénu.

ESPN: Jaké jsou výhody a nejnovější aspekty této technologie?

MM: Výhody jsou především v tom, že se omezí systémy monitorování normálně řízené tradičními elektrickými sondami na systém s několika patenty, který využívá právě optického principu. Což umožňuje osvobození technologie Waterbright od kalibrování sond. Waterbright využívá komplikovaného softwarového algoritmu, který předvídá stav vody během 24 hodin, přičemž ho koriguje. Waterbright není pouze kontrolní stanicí na ověření bezpečných parametrů.

Waterbright
Waterbright

Dokáže daleko víc. Koriguje parametry, kontroluje tlak pískového filtru a zároveň doporučuje procesy protiproudového mytí. Zapíná a vypíná motor čerpadla a tento proces rozloží do 24 hodin a odliší denní hodiny od nočních. Zapíná a vypíná osvětlení bazénu. Automaticky používá program „cold“, který se aktivuje během zimní sezóny, aby udržel bezpečnou kvalitu vody. Je zde spousta dalších drobností, které činí z Waterbright konečné řešení pro údržbu bazénu. Dálkové ovládání, GSM, adresovaná upozornění atd. atd.

ESPN: Co bylo rozhodujícím faktorem vedoucím k přechodu od použití v potravinářství/zdravotnictví k uplatnění na bazénovém trhu?

MM: Ve skutečnosti to byla potřeba jediného kompletního výrobku, neboť jsme zaznamenali, že trh je přesycen mnoha separovanými díly. Jeden kontroluje pH, další chlór či sůl nebo kyslík, jiný obojí, ale nic jiného atd. Dále existují zařízení, která brání zamrznutí v zimním období atd. Aby uživatel dostal minimum funkcí, musí v praxi zakoupit řadu výrobků, které mu ve finále stejně nezaručí úplnou kontrolu. A to nemluvíme o konečných nákladech!!
Waterbright kontroluje rovněž tlak, dobu filtrování, kterou analyzuje pomocí výsledků zjištěných v testech. Díky kontrole tlaku tak můžeme chránit i technické prostory před zatopením způsobeným možným prasknutím či závadami čerpadla atd. Tato a další specifika nás odlišují od konkurence v oboru.

ESPN: S jakým ohlasem se výrobek setkal u bazénových profesionálů?

MM: Byla to zejména zvědavost, neboť testy a případné korekce prováděné technologií Waterbright se liší od tradičního postupu používaného u konkurenčních výrobků. Před a při navrhování Waterbright jsme oslovili kromě chemiků i pracovníky v oboru. Následně byly testovány po dobu dvou let čtyři vzorky pro různě dimenzované bazény za účelem analýzy výsledků. Ti, co vyzkoušeli Waterbright, jsou s ním velmi spokojení. Waterbright nekontroluje pouze výsledky chemických analýz, ale i teplotu a dobu filtrování. Vše se řídí zmíněným softwarovým algoritmem, který na základě daných hodnot provádí úkony. A konečně, Waterbright není „ukončeným“ výrobkem, ale lze ho průběžně aktualizovat, aby se rozvíjel ve prospěch uživatele.

ESPN: Jak je strukturována vaše distribuční síť v Itálii? A v zahraničí?

MM: Řekl bych, že hledáme distributory ..., jak v Itálii tak v zahraničí. V současnosti máme několik v jednání, víme však, že vzhledem k tomu, že Waterbright je novinkou, bude potřebovat trochu času aby „ukázal, co umí“.
Každopádně skutečnost, že kdo jej zkusí, už se bez něj neobejde, je odměnou za naši práci.