vagnerDříve voda sloužila pouze k pití a základní hygieně. S rozvojem společnosti a změnou životního stylu se začala stále více využívat i k účelům léčebným a sportovním. V současnosti hraje její význam stále větší roli i v otázkách relaxace, regenerace, či aquafitnessu. A to nejen v aquaparcích a bazénech veřejných, ale i v privátních.

 

Je si třeba však uvědomit, že voda představuje jeden z nejsnazších způsobů přenosů bakterií a virů mezi lidmi. Tento problém je o to větší, vystřídá-li se ve Vašem bazénu více “cizích“ lidí během konání např. zahradní párty.  Aby byla zaručena správná jakost vody, musí být voda v bazénu správně a pravidelně kontrolována, aby byly zajištěny nejdůležitější parametry, jako jsou pH, chlor, redox a bylo eliminováno riziko vzniku a rozvoje řas. Firma Vágner Pool s.r.o. vyvinula ve spolupráci s italskou firmou SEKO pro obsluhu jednoduchou a cenově dostupnou řadu automatických stanic VA DOS. Tyto stanice jsou určeny pro rodinné bazény jak se sladkou tak i se slanou vodou. Automatiky vynikají snadnou montáží, obsluhou i přesným kontinuálním měřením díky pH a ORP sondě. Přesnost měření je zajištěna pomocí kalibrace sondy a jejích kalibračních roztoků. Velkou výhodou dávkovacích stanic VA DOS je snížení potřeby vizuálního dozoru nad bazénem a zajištění bezproblémového provozu. Tyto stanice mimo jiné vynikají i tím, že mají vysoké krytí IP.

 

Cenově dostupné dávkovací stanice řady VA DOS od firmy Vágner Pool s.r.o. zaručí, že voda ve Vašem rodinném bazénu bude čistá, křišťálová a zdravotně nezávadná.