SpeckSpolečnost Speck Pumpen uspořádala 9. května oslavy výročí 100 let její existence. V Norimberské Frankenhalle se sešlo na 1 600 hostů, aby se zúčastnili oslav s rodinou Speckovou a blízkými přáteli společnosti, mezi kterými byli pozvaní hosté z Jižní Afriky, Ameriky a Austrálie. Jméno Speck dnes představují tři společnosti : Speck Pumpen Walter Speck GmbH & Co. KG, v Rothu, Speck-Kolbenpumpen GmbH & Co. KG, v Geretsriedu a Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, v Neunkirchenu am Sand.

Speck
Hermann Speck (na fotografii vpravo), společník a jednatel, pravnuk zakladatele společnosti.
Jen velmi málo firem v Německu se může pyšnit tak dlouhou tradicí. V roce 1909 zdědil Daniel SPECK malou strojírenskou továrnu v Norimberku. O tři roky později se již prosazuje jako úspěšný výrobce čerpadel. Po první světové válce a rostoucí elektrifikaci venkova se obrovským tempem zvyšuje poptávka po elektrických čerpadlech. Zakladatel společnosti SPECK Daniel zemřel v roce 1947, ve věku 83 let. V jeho práci pak velmi úspěšně pokračují jeho děti.

Od roku 2004 se společnost usadila v Neunkirchenu am Sand, v čele s ředitelem Herman SPECK, pravnukem zakladatele společnosti. V samostatné produkci vyrábí Speck čerpadla zajišťující oběh vody, systémy pro plavání proti proudu a otočné proudové filtrační ventily, které jsou určené pro veřejné i soukromé bazény pod značkou "BADU". Vyrábí se tu také standardní montovaná monobloková čerpadla, známý blok BADU a konstruují se zde dmychadla pro zvyšování tlaku.

Dnes jsou tyto tři společnosti Speck na sobě nezávislé, s celkovým počtem 600 zaměstnanců v různých částech světa, včetně 650 zaměstnanců v Německu.